Contact Us - Liên hệ

- Bước 1: Xem và chọn sản phẩm bạn muốn trên kho lưu trữ của Ourshopping.net

- Bước 2: Liên hệ chúng tôi (qua website hoặc trực tiếp các thành viên) với tên sản phẩm, mã số sản phẩm, số lượng, thông tin của bạn.

- Bước 3: Chúng tôi sẽ liên lạc trong vòng 24h - 48h.